ត្រៀមសិស្សពូកែទី៩ ភាគ១

​​ មកដល់ហើយ, ទើបតែដាក់ក្តៅៗ សៀវភៅទើបបកប្រែរួច “គណិតវិទ្យាបំប៉នសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩(ភាគទី១)”

អាចទាញយកបាននៅទីនេះ

​​ 1001
១០០១លំហាត់បំប៉នសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ (ភាគទី១)

Advertisements

11 comments on “ត្រៀមសិស្សពូកែទី៩ ភាគ១

 1. សៀវភៅនេះ ខ្ញុំបានបកប្រែរួចរាល់ហើយ នៅចាំតែដាក់ឲ្យដោនឡូតទេ ។ តែត្រូវចាំមួយរយៈទៀតសិន បានមានពេលអាប់ឡូតបានរួចរាល់ ។

  • Hello author,
   I would like to know how I can collect outstanding student exam for grade 9 and 12.

   I would be please if you can provide me with links to those resources.

   Thanks,

   Sarorn

   • hello, i also trying to collect all of them too, but that really hard to do, cause i just have some problem of my own province (Kandal) and may be i just can collect them from my friend who from Kratie. really hard to help you, but when i collected all of them from all over our country i will share to all friends in my blog. thank for visiting . 😉

  • hello in this website have math grade 8 or not can u reply me plz

   • This blog now is not going on, no new post as i told you all in the last post, for new exercises for high school both maths and physics let go to http://www.highschoolcam.blogspot.com

  • I would like to wait you until finished, but . maybe when did you finished ?
   thank so a lot to you for shearing .

 2. i want to asked you that if i want to post to website me .what we do ?

  • write it down in new post, that all, or you can search on google with the key word “How to post in wordpress blog”

 3. i can’t see math book in khmer for grade 9

  • How come, i already translate it to Khmer language already, you can download it for free. And one more, for new exercises for high school let go to my new blog, http://www.highschoolcam.blogspot.com

 4. មានសៀវភៅរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី ៩​អត់?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s