គណិតរិទ្យា

Advertisements

3 comments on “គណិតរិទ្យា

  1. អ្នកអានមួយចំនួនប្រហែលជាខកបំណងពេលបើកចូលទំព័រនេះ ព្រោះមិនទាន់បានរៀបចំស្រួលបួលនៅឡើយ សូមទោសផងចុះ ។ តាមពិតសៀវភៅនីមួយៗទាមទារពេលវេលាច្រើនក្នុងការបកប្រែ ហើយឥឡូវខ្ញុំមិនសូវមានពេលទំនេរ ផង ដូចនេះបានជាមិនទាន់បានដាក់ឯកសារនៅទំព័រនេះ សូមអ្នកអានកុំខឹងនឹងខ្ញុំណា 🙂

  2. hope will come out soon na brother…

    • i will try my best!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s