រូបវិទ្យា

ខាងក្រោមនេះ គឺជាឯកសាររូបវិទ្យាមួយចំនួនដែលខ្ញុំខិតខំស្វែងរក។ ក្នុងមួយខែៗ ខ្ញុំនឹងខិតខំស្រាវជ្រាវរកឯកសារថ្មីៗបន្ថែមទៀសំរាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ,ឯកសារថ្មីៗទាំងនោះនឹងមានផ្លាកបញ្ជាក់របស់វា ។

***************************

   College Physics

     High School Physics

       Advertisements

       6 comments on “រូបវិទ្យា

       1. សួស្តីបង ប្លុកបង ពិតជាឡូយមែន! បង ! បងអាចជួយខ្ញុំបានទេ? ខ្ញុំចង់ដឹងពីចលនាធៀបក្នុងរូបវិទ្យា ។ ខ្ញុំមិនមានឯសារទាក់ទងវាទេ៕

        • បាទសួស្តី, អរគុណសុខមាន​ ដែលបានចូលមើល និងគាំទ្រប្លក់បង។ បើបងដឹង បងរីករាយនឹងឆ្លើយរាល់សំនួរដែលប្អូនសួរ។ ហើយក៏សូមទោសទុកជាមុនផងដែរបើបងមិនអាចបំពេញគ្រប់តំរូវការរបស់ប្អូនត្រង់ចំនុចណាមួយនោះ។ ចំពោះឯកសាររូបវិទ្យា បងទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាពិបាករកជាងគណិតវិទ្យាមែន, ចឹងហើយបងមានតែខំប្រឹងបកប្រែពីសៀវភៅផ្សេងៗជាពិសេសពីវិញ្ញាសាប្រឡងនៅវៀតណាមដើម្បីជាឯកសារទុកចែកគ្នាស្វែងយល់!!

       2. How many book did u translate,brother?

       3. បងមានសៀវភៅថ្នក់ទី១១​រូប​ឬទេ

        • បងមានជាភាសាយួន, ហើយមិនមែនជាfile pdf ទេ, ចឹងហើយបានបងអត់បានដាក់ឲ្យដោនឡូត!

       Leave a Reply

       Please log in using one of these methods to post your comment:

       WordPress.com Logo

       You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

       Google+ photo

       You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

       Twitter picture

       You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

       Facebook photo

       You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

       w

       Connecting to %s