គណិតវិទ្យា

នេះជាសៀវភៅមួយចំនួនសំរាប់ជាឯកសារស្រាវជ្រាវ ក្នុងការសិក្សាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ។
ប្រហែលជាមិត្តមួយចំនួនមានសៀវភៅទាំងនេះរួចហើយ ព្រោះខ្ញុំបានដោនឡូតសៀរភៅនេះពីប្លក់ និង website ផ្សេងៗដែរ ។ ក្នុងមួយខែៗ ខ្ញុំនឹងខិតខំស្រាវជ្រាវរកឯកសារថ្មីៗបន្ថែមទៀតសំរាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ,ឯកសារថ្មីៗទាំងនោះនឹងមានផ្លាកបញ្ជាក់របស់វា ។

***************************

   Khmer Maths Books

     Other Maths Books

       IMO Strengthen Books

         Vietnam Maths Books

           Advertisements

           3 comments on “គណិតវិទ្យា

           1. Pingback: សៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្មីៗ! « Mblackstar..

           2. អត់មានសៀវភៅខ្មែរ!! (និយាយលេងទេ! 😛 )

            • ម៉េចដែរ, សៀវភៅថ្មីៗ ពិសេសៗ ណាស់ណា៎! 🙂 ដោនឡូតយកទៅមើល រៀនឲ្យពូកែណា!

           Leave a Reply

           Please log in using one of these methods to post your comment:

           WordPress.com Logo

           You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

           Google+ photo

           You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

           Twitter picture

           You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

           Facebook photo

           You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

           w

           Connecting to %s