សៀវភៅដោនឡូត

ជាអ្នកសិក្សាម្នាក់ ឯកសារស្រាវជ្រាវពិតជាសំខាន់ណាស់សំរាប់បង្កើន​ការសិក្សាឲ្យ​កាន់តែប្រសើរឡើង។
ហេតុដូច្នេះ​​ទំព័រនេះគឺ​​​ សំរាប់ផ្តល់ជាឯកសារទាំងឡាយដែលអាចជួយក្នុងការ​ស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក។
ទំព័រនេះរួមមាន៖

គណិតវិទ្យា

រូបវិទ្យា

ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទ សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ប្លក់មួយចំនួនដែល​បានដាក់​ឯកសារឲ្យដោនឡូត ហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែលខ្ញុំ​យកឯកសារទាំង​នោះមកដាក់ឲ្យអ្នកដែលចូលទស្សនាប្លក់ខ្ញុំនេះបានដោនឡូតបន្តទៀត ក្នុងគោលបំណងតែម៉្យាងគឺរួមចំណែកក្នុងការចែកផ្សាយចំនេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសង្ឃឹមថាម្ចាស់ប្លក់ដែលបានផ្តល់ឯកសារនឹងមិនមានការប្រកាន់អ្វីទេ។

ម្ចាស់ប្លក់ដែលបានផ្តល់ឯកសាររួមមានៈ

គណិវិទ្យាថ្ងៃនេះ(លោកគ្រូ លឹម ផល្គុន)

តូបសៀវភៅ(លោកគ្រូ វិចិត្រ)

ជំនាន់គណិតវិទ្យាកម្ពុជា

មិត្តខ្ញុំ(ចាន់ សុធា)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s