លំហាត់ប្រចំាថ្ងៃ

រៀននៅសាលាច្បាស់ជាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិស្សនិស្សិតទាំងឡាយទេ, ហេតុនេះយើងត្រូវចេះស្រាវជ្រាយ រៀនខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតនៅផ្ទះជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីបំពេញកង្វះខាតទាំងអស់នោះ តាមរយៈឯកសារផ្សេងៗ រឺតាមinternet ដូចនេះបានជាខ្ញុំខិតខំ សរសេរបកប្រែឯកសារមួយចំនួនដាក់ នៅលើទំព័រនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយផ្តល់ជាលំហាត់សំរាប់ស្រាវជ្រាវលើ មុខវិជ្ជាគណិត និងរូបវិទ្យារួមទាំងការសិក្សាមួយចំនួនដែលមានស្រាប់លើ youtube ស្រាប់។
ទំព័រនេះខ្ញុំបានសរសេរបែងចែកជា៖

គណិតវិទ្យា

រូបវិទ្យា

រួមគ្នាពិភាក្សា

កំសាន្តពង្រីកគំនិត

Advertisements

4 comments on “លំហាត់ប្រចំាថ្ងៃ

  1. សួស្តី ខ្ញុំទើបង្កើត blog ថ្មី ។ ដូចនេះអនុញ្ញាតិ អោយខ្ញុំសុំ copy link web page មួយចំនួនដោយអនុគ្រោះផង
    ដើម្បីរួមចំណែកចែករំលែកចំណេះដឹងអោយបានទូលំទូលាយ

    • បាទ, មិនអីទេ។ រីករាយនឹងចែករំលែកបន្តទៀតចុះ 🙂

  2. អរគុណច្រើន

    • you a welcome ^_^

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s