ទំព័រកំណាព្យ

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាប្លក់របស់ខ្ញុំ ។​ កំណាព្យគឺជា ផ្នែកមួយ នៃមុខវិជ្ជាអក្សសាស្ត្រខ្មែរ ដែលខ្ញុំចូលចិត្ត និងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង, ហេតុនេះបានជាខ្ញុំ ទុកទំព័រមួយសរសេរពីវាសុទ្ធតែម្តង ដោយខិតខំតែងដោយខ្លួនឯងផង និងដកស្រង់​ពីប្លក់មួយចំនួនផងដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលរួមចំនែកក្នុងការថែររក្សា អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ជាពិសេសខាងផ្នែកកំណាព្យនេះ ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាម្ចាស់ប្លក់ដែល ខ្ញុំបានដកស្រង់ យកកំណាព្យមកសរសេរឡើងវិញក្នុងប្លក់ខ្ញុំនេះ មិនប្រកាន់ខឹង និងយកទោសពៃរ៍អ្វីទេ ដោយយល់ពីគោលបំណងខ្ញុំផង។

ខ្ញុំបានបំបែកទំព័រនេះជាពីរផ្នែកគឺ :

កំណាព្យខ្ញុំ

កំណាព្យដកស្រង់

ជាចុងក្រោយនេះ ខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលបាន កើតឡើង ដោយអចេតនា​​ ហើយសង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកចូលទស្សនាអាចចូលរួមសរសេរ ជាកំណាព្យ comment or post នៅលើទំព័រនេះបាន ។ រីករាយទទួលរាល់ មតិកែលំអរ។

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s