តើអ្នកដឹងទេ?

  គុណលេខដោយវិធីគូសបន្ទាត់

  តើអ្នកធ្លាប់គុណលេខ ដោយប្រើវិធីគូសបន្ទាត់ទេ? បើមិនទាន់ធ្លាប់អនុវត្តន៍ទេ សូមមើលវីដេអូខាងក្រោម វានិងបង្ហាញពីវិធីគុណលេខដោយ​ការគូសបន្ទាត់ ដែលជាវធីគុណមួយងាយស្រួលយល់និងឆាប់រហ័សទៀតផង។

  _____________________
   គុណលេខតាមរបៀបចិន

   វិធីមួយទៀតក្នុងការគុណលេខ ,​ តើអ្នកធ្លាប់ឃើញការគុណលេខតាមរបៀបចិនទេ? បើនៅ តោះមើលវីដេអូខាងក្រោមជាមួយគ្នា វានឹងបង្ហាញអ្នកពី វិធីគុណលេខតាមរបៀបចិន មើលថាតើវាមានភាពរហ័សប៉ុណ្ណា និងងាយអនុវត្ត រឺទេ?

   _____________________
    Advertisements

    13 comments on “តើអ្នកដឹងទេ?

    1. អត់ដែលដឹងសោះ

     • ចុះពេលចូលមើលហើយ ដឹងនៅ? 😀

      • ហេហេ…ដឹងហើយ 😀

      • ចង់ដឹងច្រើនជាងនេះ, ត្រូវឧស្សាហ៍ចូលមកលេងផ្ទះញ៉ុមណា៎ 😀 ។ ចុះបងរៀននៅជប៉ុននោះនៅគ្នាប៉ុន្មាននាក់ដែរ?​

    2. នៅសាលាបងមានតែបងម្នាក់ទេដែលជាខ្មែរ។

     • ពិតជាអស្ចារ្យមែន, ចុះពេលទៅដល់ដំបូងបងចេះភាសាជប៉ុននៅ ? ពិបាកខ្លាំងទេពេលទៅដំបូង ?

      • រៀនបានតិចតួចដែរមុននឹងមកទីនេះ។ ពិបាក មិនស្រួលទេ ចំនាយពេល១ឆ្នាំរៀនភាសានេះនឹង។

      • តែឥឡូវ បងពិតជាគ្មានអីត្រូវយ៉ាប់ទៀតទេមែនទេ? ទាំងការរស់នៅ, ហូបចុក?? អាហារយ៉ាងណាដែរ? ញ៉ុមនៅហ្នេះវិញគឺធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងទើបបាន,

      • នៅតែពិបាកចឹងព្រោះរៀនជប៉ុនអត់ចេះ :mrgreen:
       ការហូបចុកអីដូចមិនសូវបញ្ហាទេ ព្រោះបងមិនសូវរើសទេ… 😀
       ជួនកាលធ្វើខ្លួនឯង ជួនកាលទៅញ៉ាំនៅកង់ទីន។

      • ញ៉ុមក៏អត់រើសដែរឲ្យតែម្ហូបខ្មែរ, តែម្ហូបយួនគឺបានតែប៉ុន្មានមុខ ភាគច្រើនគឺសាបអត់ជាតិទេ 🙂

    3. បងតើមានvedioផ្សេងទៀតដែរឺទេ?

     • will have more video when i have free time to search for you 🙂

    4. ពិតជាឡូយមែន!!!

    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

    w

    Connecting to %s